Online Privacy Statement

Laatst bijgewerkt op 16-03-2018

Meijburg & Co1 vindt het belangrijk om aan ons toevertrouwde informatie geheim te houden en te beschermen. In het kader van deze fundamentele verplichting neemt Meijburg & Co maatregelen om persoonlijke informatie (aangeduid als ‘persoonsgegevens’) die online zijn verzameld naar behoren te beschermen en te gebruiken.

In principe verzamelen wij alleen persoonsgegevens die vrijwillig door websitebezoekers worden verstrekt, zodat wij die personen informatie en/of diensten kunnen aanbieden of informatie over vacatures kunnen aanbieden. Lees deze privacyverklaring ("Privacyverklaring") voor meer informatie over hoe wij de door ons verkregen persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen.

1. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

Wij verkrijgen persoonsgegevens over u als u ervoor kiest deze te verstrekken – bijvoorbeeld door contact met ons op te nemen per e-mail of door het registreren van uw interesses voor bepaalde diensten. Uw persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan de doeleinden waarvoor u de gegevens aan ons verstrekt heeft, tenzij wij hiervoor uw toestemming krijgen of dit anderszins ingevolge wettelijke bepalingen, professionele standaard of kwaliteitsregels verplicht of toegestaan is, of voor de optimalisering van de kwaliteit van onze dienstverlening. Als u ons bijvoorbeeld een e-mailbericht stuurt met een verzoek om informatie over Meijburg & Co, gebruiken wij uw e-mailadres en andere door u verstrekte informatie om uw verzoek te beantwoorden. Indien u ons een cv toezendt om online naar een functie bij Meijburg & Co te solliciteren, gebruiken wij de door u verstrekte gegevens om te bepalen of er voor u een geschikte vacatures bij Meijburg & Co zijn.

Meijburg & Co verzamelt doorgaans alleen de persoonsgegevens die nodig zijn om aan uw verzoek te voldoen. Indien aanvullende, optionele gegevens worden opgevraagd, wordt u op het moment van de verzameling van die gegevens daarvan in kennis gesteld.

In Nederland staat de wet ons toe persoonsgegevens te verwerken zolang wij daartoe reden hebben overeenkomstig de wet. De wet verplicht ons ook u mee te delen wat die reden is. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens handelen wij daarom op basis van een van de volgende verwerkingsgrondslagen:  

  • Uitvoering van een overeenkomst: wanneer de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om aan onze verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst te voldoen. 
  • Wettelijke verplichting: wanneer wij verplicht zijn uw persoonsgegevens te verwerken om aan een wettelijke verplichting te kunnen voldoen, zoals het voeren van een administratie voor belastingdoeleinden of het verstrekken van informatie aan een overheids- of een rechtshandhavingsinstantie. 
  • Gerechtvaardigd belang: wij kunnen gegevens over u verwerken wanneer dit noodzakelijk is voor de behartiging van ons gerechtvaardigde belang , mits uw belangen niet zwaarder wegen.
  • Uw toestemming: als dit nodig is vragen wij specifieke toestemming om bepaalde persoonsgegevens over u te verwerken. Wij verzamelen niet meer persoonsgegevens dan strikt noodzakelijk dan waarvoor u toestemming heeft verleend. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door contact op te nemen met Meijburg & Co via privacymeijburg@kpmg.com.

 

Meijburg & Co verzamelt alleen bijzondere persoonsgegevens wanneer de betrokken personen deze gegevens vrijwillig aan ons verstrekken of indien de verzameling van deze gegevens op grond van wet- of regelgeving noodzakelijk of toegestaan is. Bijzondere persoonsgegevens zijn onder andere persoonsgegevens met betrekking tot ras, etniciteit, politieke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, gezondheid, seksuele leven , strafrechtelijke veroordeling of strafbare feiten. Wees voorzichtig wanneer u bijzondere persoonsgegevens aan Meijburg & Co verstrekt, en verstrek uitsluitend bijzondere persoonsgegevens aan Meijburg & Co als u uitdrukkelijke toestemming verleent dat Meijburg & Co deze informatie voor legitieme doeleinden verwerkt. Als u zich afvraagt of de verstrekking van bijzondere persoonsgegevens aan Meijburg & Co noodzakelijk of relevant is of kan zijn voor specifieke doeleinden, neem dan contact op met Meijburg & Co via privacymeijburg@kpmg.com.  

1.1 Automatische verzameling van persoonsgegevens

Meijburg & Co kan gebruik maken van cookies, webbeacons en andere technologieën om bepaalde soorten gegevens automatisch te verzamelen wanneer u gebruik maakt van onze online diensten en wanneer u ons een e-mail stuurt. Door deze informatie te verzamelen, kunnen wij uw bezoek aan onze websites afstemmen op uw persoonlijke behoeften, de prestaties, bruikbaarheid en doeltreffendheid van de websites van Meijburg & Co verbeteren, en de doeltreffendheid van onze marketingactiviteiten meten.

1.1.1 IP-adressen

Een IP-adres is een nummer dat aan uw computer is toegekend wanneer u toegang tot het internet verkrijgt. Met behulp van IP-adressen kunnen computers en servers elkaar herkennen en met elkaar communiceren. De IP-adressen die aan bezoekers verbonden zijn, kunnen om redenen van IT-beveiliging en systeemdiagnose doeleinden worden opgeslagen. Deze gegevens kunnen ook in geaggregeerde vorm worden gebruikt om trend- en prestatieanalyses voor websites uit te voeren.  

1.1.2 Cookies

Een “cookie” is een klein stukje tekst dat een website plaatst in de browser van het apparaat (bijv. computer of smartphone) waarmee u de website bezoekt. De cookie geeft de website de mogelijkheid uw apparaat te herkennen en wordt gebruikt voor verschillende doeleinden.

Op onze website(s) verschijnt een banner met een melding die u erop wijst als uw toestemming voor het gebruik van cookies vereist is. Als u geen toestemming verleent, wordt uw computer of op internet aangesloten apparaat niet opgespoord voor marketing gerelateerde activiteiten. Het gebruik van een tweede soort cookies, de zogenoemde "user-input cookies", kan evenwel noodzakelijk zijn om de website naar behoren te laten functioneren. Deze cookies worden niet door het gebruik van de banner geblokkeerd. Uw keuze wordt opgeslagen in een cookie en blijft 90 dagen geldig. Als u uw keuze wilt wijzigen, kunt u dit doen door de cookies van uw browser te wissen.

Hoewel de meeste browsers automatisch cookies toestaan, kunt u via de instellingen van uw browser (meestal onder de menu-items Extra of Voorkeuren in uw browser) kiezen of u cookies al dan niet wilt accepteren. U kunt cookies ook op elk moment van uw apparaat verwijderen. Houd er echter rekening mee dat als u cookies niet accepteert, u mogelijk niet volledig gebruik kunt maken van de functionaliteiten van onze websites.

Meer informatie over het beheer van cookies kunt u vinden in het helpbestand van uw browser of via websites zoals www.allaboutcookies.org. 

Hier volgt een overzicht van de soorten cookies die op onze websites worden gebruikt:

Doel

Beschrijving

Soort en gebruiksduur

Internetgebruik (d.w.z. de browser van de

gebruiker)

 

Onze websites zijn ontworpen met behulp van standaard internet browsers. Deze beschikken over ingebouwde cookies die compatibiliteitsproblemen oplossen (bv. om uw browsertype te herkennen) en de prestaties van de websites verbeteren (bv. om de content van de pagina sneller te laden).

Sessiecookie;

wordt verwijderd wanneer de browser wordt gesloten

Beveiliging (bv. Asp

.NET)

 

Als u zich aanmeldt voor toegang tot een afgeschermd gedeelte, zorgen onze cookies ervoor dat uw apparaat gedurende uw bezoek is ingelogd. U heeft voor toegang tot de afgeschermde gedeelten uw gebruikersnaam en wachtwoord nodig. 

 

Sessiecookie;

wordt verwijderd wanneer de browser wordt gesloten

Website

voorkeuren

 

Onze cookies kunnen ook tot doel hebben uw websitevoorkeuren (bv. taal) te onthouden of uw gebruikservaring te verbeteren (bv. door een groet of inhoud te personaliseren). Dit geldt voor gedeelten waarvoor u zich specifiek voor het krijgen van toegang heeft aangemeld of waarvoor u een account heeft aangemaakt. 

 

Sessiecookie;

wordt verwijderd wanneer de browser wordt gesloten

Analyse 

 

Wij gebruiken verschillende analytische cookies om te analyseren hoe bezoekers onze website gebruiken. Dit stelt ons in staat de kwaliteit en de inhoud van meijburg.com voor onze bezoekers te verbeteren. De geaggregeerde statistische gegevens betreffen bijvoorbeeld het totale aantal bezoeken of paginaweergaven en doorverwijzingen naar onze websites. Zie hieronder voor meer informatie over het gebruik van Google Analytics.

 

Permanente cookie, maar wordt na twee jaar automatisch verwijderd als u meijburg.com niet meer bezoekt.

 

Feedback websitebezoekers

 

Wij gebruiken een (externe) enquêtetool om een deel van de bezoekers te vragen feedback te geven. Er worden cookies gebruikt om te voorkomen dat bezoekers herhaaldelijk dit verzoek krijgen.

Het eerste cookie (1) wordt opgeslagen wanneer de bezoeker niet wordt verzocht aan de enquête deel te nemen en wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat bezoekers na hun eerste paginaweergave niet wordt gevraagd deel te nemen. Het tweede cookie (2) wordt opgeslagen wanneer de bezoeker wordt verzocht aan de enquête deel te nemen en wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat de bezoeker gedurende 90 dagen niet opnieuw wordt verzocht deel te nemen.

 

 

1 Sessiecookie; wordt verwijderd wanneer de browser wordt gesloten

2 De cookie; wordt automatisch verwijderd na 90 dagen of na de weergave van het verzoek om deelname.

 

 

Inhoud delen

 

Wij gebruiken social media widgets of -knoppen van derden om u aanvullende functies ter beschikking te stellen waarmee u inhoud van onze webpagina's kunt delen via social media of e-mail. Door deze widgets of knoppen te gebruiken, kan een cookie op uw apparaat worden geplaatst om het gebruik van deze functies eenvoudiger te maken, ervoor te zorgen dat uw interactie op onze webpagina's wordt weergegeven (bv. dat wordt bijgehouden hoe vaak de informatie wordt gedeeld) en informatie over uw activiteiten op internet en op onze websites op te slaan. Wij raden u aan de privacy-informatie van elke aanbieder te raadplegen voordat u van deze functionaliteit gebruik maakt. Zie hieronder voor meer informatie over ons gebruik van social media widgets en -applicaties.

Permanente cookie; maar wordt na twee jaar automatisch verwijderd als u meijburg.com niet meer bezoekt.

 

 

Cookies geven niet vanzelf uw e-mailadres aan ons door en maken niet vanzelf op een andere manier uw persoonlijke identiteit bekend. Via onze analyserapporten kunnen wij andere identificatiegegevens verkrijgen, zoals IP-adressen. Het doel hiervan is echter het aantal unieke bezoekers van onze websites en de geografische oorsprong van bezoeker trends vast te stellen, en niet de identiteit van afzonderlijke bezoekers te achterhalen.

Google Analytics

Meijburg & Co maakt gebruik van Google Analytics. Meer informatie over hoe Meijburg & Co Google Analytics gebruikt kunt u vinden onder: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html. Daarnaast volgt Meijburg & Co de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens voor het privacyvriendelijk instellen van Google Analytics. Dit houdt in dat wij een bewerkersovereenkomst met Google hebben, dat wij uw IP-adres vooraf anonimiseren, dat Google geen persoonsgegevens van onze bezoekers voor eigen doeleinden mag verzamelen, dat opties voor advertentiedoeleinden en gebruikers-ID's zijn uitgeschakeld en dat wij onze bezoekers via een banner informeren.

Om websitebezoekers meer keuze te bieden ten aanzien van de manier waarop hun gegevens door Google Analytics worden verzameld, heeft Google de Google Analytics Opt-out Browser Add-on ontwikkeld. De add-on communiceert met de JavaScript-code van Google Analytics (ga.js) om door te geven dat de gegevens over het websitebezoek niet naar Google Analytics mogen worden doorgezonden. De Google Analytics Opt-out Browser Add-on verhindert niet dat gegevens naar de website zelf of naar andere webanalysediensten worden gezonden.

 1.1.3. Web beacons

Een web beacon is een klein beeldbestand op een webpagina dat kan worden gebruikt om bepaalde gegevens van uw computer te verzamelen, zoals het IP-adres, het tijdstip waarop de inhoud werd geraadpleegd, het browsertype en het bestaan van cookies die eerder door dezelfde server zijn geplaatst. Deze informatie wordt gebruikt om belangstelling van bezoekers te meten en onze dienstverlening en communicatie te verbeteren.  Meijburg & Co maakt alleen gebruik van web beacons voor zover dat op grond van de geldende wetgeving is toegestaan.

 1.1.4. Locatiegebaseerde tools

Meijburg & Co kan de geografische locatie van uw computer of mobiel apparaat registreren en gebruiken. Deze locatiegegevens worden verzameld met het doel u informatie te verschaffen over diensten die volgens ons met het oog op uw geografische locatie voor u interessant kunnen zijn en onze locatiegebaseerde producten en diensten te verbeteren.

 1.2. Social media widgets en applicaties

De websites van Meijburg & Co kunnen over functionaliteiten beschikken die het mogelijk maken inhoud te delen via social media van derden, zoals de Facebook Like-knop en Twitter-widget. Deze social media kunnen gegevens met betrekking tot uw gebruik van de websites van Meijburg & Co verzamelen en gebruiken (zie cookies voor "Inhoud delen" in het bovenstaand overzicht voor details). Persoonsgegevens die u via deze social media verstrekt, kunnen worden verzameld en gebruikt door andere leden van die social media-applicatie, en op deze interacties is het privacybeleid van de bedrijven die deze applicatie ter beschikking stellen van toepassing. Wij hebben geen controle over en zijn niet verantwoordelijk voor deze bedrijven of de manier waarop zij uw gegevens gebruiken.

 Voorts kunnen de websites van Meijburg & Co blogs, forums, crowd-sourcing en andere applicaties of diensten (gezamenlijk "social media functionaliteiten") bevatten. Social media functionaliteiten hebben tot doel het delen van kennis en inhoud eenvoudiger te maken. Persoonsgegevens die u verstrekt via een social media functionaliteit van Meijburg & Co kunnen worden gedeeld met andere gebruikers van die social media functionaliteit (tenzij anders vermeld op het moment van verzameling), waarover wij beperkte of geen controle hebben.

 1.3 Kinderen

Meijburg & Co onderschrijft het belang van de bescherming van de privacy van kinderen, met name op internet. Onze websites zijn niet specifiek ontworpen of bestemd voor kinderen jonger dan 16 jaar. Het is ons beleid om nooit willens en wetens gegevens te verzamelen of te bewaren over personen jonger dan 16 jaar, behalve als dit deel uitmaakt van een specifieke opdracht in het kader van onze dienstverlening. 

2. Delen en internationale doorgifte persoonsgegevens

Wij delen geen persoonsgegevens met derde partijen, behalve voor zover dit noodzakelijk is voor onze legitieme professionele en zakelijke behoeften of voor de behandeling van uw verzoeken, en/of behalve voor zover wettelijke bepalingen of professionele normen dit voorschrijven of toestaan. Dit omvat het volgende:

  • Onze dienstverleners: Meijburg & Co werkt met partners, dienstverleners of bureaus die een goede reputatie hebben, zodat zij namens ons uw persoonsgegevens kunnen verwerken. Meijburg & Co draagt alleen persoonsgegevens aan hen over indien zij aan onze strenge normen inzake gegevensverwerking en beveiliging voldoen. Wij zenden alleen de persoonsgegevens door die hen in staat stellen hun diensten te verlenen.  
  • Bij reorganisatie van onze onderneming of verkoop van onze onderneming aan een andere organisatie: Meijburg & Co kan ook persoonsgegevens verstrekken met betrekking tot de verkoop, toewijzing of andere overdracht van de bedrijfsactiviteiten van de website waarop de gegevens betrekking hebben.
  • Gerechtshoven, rechtbanken en rechtshandhavings- of regelgevende instanties: Meijburg & Co kan persoonsgegevens verstrekken om gevolg te geven aan verzoeken van gerechtshoven, rechtbanken en overheids- of rechtshandhavingsinstanties, of wanneer dit noodzakelijk of verstandig is om geldende wetten, bevelen of uitspraken van gerechtshoven of rechtbanken, of overheidsvoorschriften na te leven. 
  • Audits: verstrekking van persoonsgegevens kan ook noodzakelijk zijn voor gegevensbeschermings- of gegevensbeveiligingsaudits en/of om een klacht of veiligheidsrisico te onderzoeken of daarop te reageren.

 In sommige gevallen kan Meijburg & Co persoonsgegevens over u uitwisselen met verschillende externe bedrijven of dienstverleners of leveranciers die namens ons handelen om te helpen aan uw verzoeken te voldoen.

 Daarnaast kan Meijburg & Co bepaalde persoonsgegevens over geografische grenzen heen overdragen aan andere KPMG-’member firms of externe bedrijven die met onze samenwerken of namens ons handelen. Meijburg & Co kan ook persoonsgegevens bewaren in een ander rechtsgebied dan het rechtsgebied waarin u gevestigd bent. Overdracht van persoonsgegevens door Meijburg & Co gebeurt in overeenstemming met de van toepassing zijnde (privacy)wet- en regelgeving.

Meijburg & Co kan ook persoonsgegevens verstrekken om gevolg te geven aan verzoeken van overheids- of rechtshandhavingsinstanties, of wanneer dit noodzakelijk is om geldende wetten, rechterlijke bevelen of overheidsvoorschriften na te leven. Dit kan ook noodzakelijk zijn voor gegevensbeschermings- of gegevensbeveiligingsaudits en/of om een klacht of veiligheidsrisico te onderzoeken of daarop te reageren. Meijburg & Co verkoopt persoonsgegevens niet aan derden. Meijburg & Co draagt de door u verstrekte persoonsgegevens evenmin over aan derden ten behoeve van hun eigen direct marketing.

 3.  Keuzes

Over het algemeen wordt niet van u gevraagd online persoonsgegevens aan Meijburg & Co te verstrekken, maar we kunnen u wel vragen bepaalde persoonsgegevens te verstrekken om u aanvullende informatie over onze diensten en evenementen te kunnen verschaffen. Meijburg & Co kan ook om uw toestemming vragen om uw persoonsgegevens op een bepaalde manier te mogen gebruiken, en u heeft de keuze om deze toestemming al dan niet te verlenen. Als u ervoor kiest zich aan te melden voor bepaalde diensten of berichten, zoals een digitale nieuwsbrief, kunt u zich hiervoor op elk moment afmelden door de instructies te volgen die in elk bericht zijn opgenomen. Als u besluit zich voor een dienst of bericht af te melden, streven wij ernaar uw gegevens onmiddellijk te verwijderen, maar het kan voorkomen dat wij aanvullende gegevens nodig hebben voordat wij uw verzoek kunnen verwerken.

Als u wilt voorkomen dat cookies u tijdens uw bezoek aan onze websites herkenbaar maken, kunt u uw browser zodanig instellen dat alle cookies worden geweigerd of dat u een melding te zien krijgt wanneer een cookie wordt verzonden, zoals hierboven beschreven onder "Cookies". Houd er echter rekening mee dat bepaalde gedeelten van onze websites mogelijk niet naar behoren functioneren als u ervoor kiest cookies te weigeren.

4.  Uw rechten

Als u persoonsgegevens aan Meijburg & Co heeft verstrekt, heeft u de volgende rechten:

  • Inzage en rectificatie: u heeft recht op inzage in die gegevens. Dit wordt ook wel een inzagerecht van de betrokkene genoemd. Als wij erkennen dat wij verplicht zijn u persoonsgegevens te verstrekken, verstrekken wij u deze gegevens kosteloos. Voordat wij u persoonsgegevens verstrekken, kunnen wij u vragen om een identiteitsbewijs en voldoende informatie over uw interacties met ons, zodat wij uw persoonsgegevens kunnen terugvinden. Indien de gegevens die wij over u bewaren onjuist zijn, kunt u ons vragen onjuistheden in de persoonsgegevens te rectificeren. 
  • Bezwaar tegen verwerking: u heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons als wij niet langer het recht hebben deze te gebruiken; te eisen dat wij uw gegevens verwijderen als wij deze te lang bewaren; of te eisen, in bepaalde omstandigheden, dat de verwerking aan restricties wordt onderworpen.

U kunt een verzoek indienen of deze rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar privacymeijburg@kpmg.com. Wij zullen alle redelijke en praktische maatregelen treffen om aan uw verzoek te voldoen, voor zover dit in overeenstemming is met de geldende wetgeving en professionele normen.

5.  Beveiliging en integriteit van gegevens

Meijburg & Co heeft passende beveiligingsmaatregelen en -procedures om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde vormen van verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. Ondanks de vergaande inspanningen van Meijburg & Co kan geen absolute garantie worden gegeven voor de bescherming tegen alle bedreigingen. Naar ons beste kunnen zorgen wij ervoor dat toegang tot uw persoonsgegevens alleen wordt verschaft aan personen voor wie dit noodzakelijk is . Personen die toegang tot de gegevens hebben, zijn verplicht deze gegevens geheim te houden. Wij leveren ook redelijke inspanningen om persoonsgegevens slechts te bewaren zolang dit noodzakelijk om aan een verzoek van de betrokkene te voldoen of totdat die persoon verzoekt de gegevens te verwijderen.

6.  Links naar andere websites

Houd er rekening mee dat websites van Meijburg & Co links naar andere websites kunnen bevatten, met inbegrip van websites die door andere KPMG’ member firms worden onderhouden en waarop niet deze Privacyverklaring, maar andere privacyverklaringen van toepassing zijn die enigszins kunnen afwijken. Wij raden gebruikers aan het privacybeleid van elke website door te lezen alvorens persoonsgegevens te verstrekken.

7.  Wijziging van deze verklaring

Meijburg & Co kan deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen om haar in overeenstemming te brengen met onze actuele praktijken op het gebied van gegevensbescherming. Wanneer wij deze verklaring wijzigen, zullen wij de datum bij "Laatst bijgewerkt" bovenaan aanpassen. Wij raden u aan deze Privacyverklaring regelmatig opnieuw door te nemen om op de hoogte te blijven van de manier waarop Meijburg & Co uw gegevens beschermt. 

8.  Vragen inzake privacy en over de handhaving

Meijburg & Co zet zich in om uw persoonsgegevens online te beschermen. Als u vragen of opmerkingen heeft over ons beheer van uw persoonsgegevens, stuur dan een e-mail naar privacymeijburg@kpmg.com. U kunt dit e-mailadres ook gebruiken als u eraan twijfelt of onze Privacyverklaring wordt nageleefd.

 In elk geval heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 _______________

 

1 In dit document verwijst "Meijburg & Co" ["wij", "we", "ons" en "onze"] naar Meijburg & Co, een samenwerkingsverband van besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53753348, en/of naar een of meer ’KPMG member firms van het KPMG-netwerk van onafhankelijke firma's gelieerd aan KPMG International.

Wij gebruiken Google Analytics om de bezoekersinteractie op onze website te analyseren en het gebruiksgemak van onze bezoekers te verbeteren. Door deze site te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies die verband houden met dit doel. Wilt u meer weten over uw privacy en hoe u de cookies kunt blokkeren of verwijderen? Lees dan ons Online Privacy Statement. Sluiten